Ofertă specială pentru lichidarea şi radierea societăților comerciale - e-diaspora.ro

Ofertă specială pentru lichidarea şi radierea societăților comerciale

Atenție


Această ofertă este valabilă NUMAI pentru FIRMELE care NU AU DATORII NEACHITATE (taxe, impozite, contribuţii sociale) faţă de Bugetul de Stat şi/sau faţă de furnizorii acestora (alte firme).
Pentru firmele care au astfel de datorii, dacă nu există posibilitatea plăţii acestora datorii (taxe, impozite, contravaloarea serviciilor furnizorilor etc.), varianta alternativă la radierea voluntară din Registrul Comerţului a firmei dvs. este intrarea în insolvenţă, ceea ce reprezintă o procedură distinctă faţă de ceea ce veţi citi în cele de mai jos.

În anii în care încă se resimt efectele crizei financiare globale, multe dintre societăţile comerciale din România au rămas fără fonduri de investiţii sau fără activitate. De aceea, dacă nu vedeţi nici o modalitate de a vă continua această afacere, vă recomandăm să nu abandonaţi afacerea dvs. şi actele aferente, ci să vă plătiţi datoriile către furnizori şi către bugetele Statului Români, pentru a exista posibilitatea lichidării afacerii.

Una dintre variantele de amânare a acestei decizii ireversibile (a lichidării şi radierii societăţii dvs. comerciale) este suspendarea activităţii desfăşurate de societatea comercială, care este o operaţiune simplă ce poate realiza la Registrul Comerţului şi la Administraţia Finanţelor Publice competentă, urmând ca pentru o perioadă de maximum 3 ani, dvs. sa aveţi timp să decideţi dacă veţi relua activitatea societăţii comerciale sau veţi decide lichidarea şi radicerea acesteia din Registrul Comerţului (adică “închiderea definitivă a afacerii”).

Aşadar, societatea noastră de consultanţă vine cu următoarea ofertă denumită „Criza în Afaceri” , în vederea dizolvării, lichidării şi radierii de societăţi comerciale. Această ofertă include următoarele operaţiuni:
  • Consiliere GRATUITĂ (verbală, telefonică sau prin email), ca prim pas înaintea întocmirii şi redactării actelor necesare
  • Întocmirea şi redactarea Hotărârii AGA de dizolvare voluntară a societăţii comerciale
  • Depunerea dosarului de dizolvare voluntară a societăţii comerciale la Registrul Comerţului
  • Întocmirea bilanţului de lichidare
  • Întocmirea şi redactarea procesului-verbal de lichidare
  • Întocmirea şi redactarea procesului-verbal de împărţire a patrimoniului (activele firmei)
  • Obţinerea certificatului de atestare fiscală de la Administraţia Finanţelor Publice competentă
  • Depunerea dosarului de lichidare şi radiere a societăţii comerciale din Registrul Comerţului

TOATE operaţiunile din lista alăturată intră în atribuţia consilierilor noştri.

Înaintea începerii procedurii de dizolvare, lichidare şi radiere a firmei (orice formă ar avea aceasta – SRL, SA, PFA, ÎI sau ÎF), RECOMANDĂM O ÎNTĂLNIRE PREALABILĂ cu unul din consilierii firmei noastre de consultanţă, pentru stabilirea celei mai bune şi mai ieftine soluţii pentru dvs. Vă reamintim că această primă întălnire cu consilierul nostru este GRATUITĂ.

Operaţiunile alăturate se pot realiza pentru un onorariu de 350 lei, la care se adaugă taxele obligatorii către instituţile competente (Oficiul Registrului Comerţului, Monitorul Oficial, Administraţia Finanţelor Publice etc.). În total, aceste operaţiuni obligatorii de lichidare a afacerii încep de la cca 270 lei (taxe). Ca durată, întreaga procedură de dizolvare voluntară, lichidare şi radiere din Registrul Comerţului (dacă firma nu are datorii sau active cu situaţie specială) poate dura cca 60 zile.

Vă recomandăm să apelaţi la noi pentru cea mai simplă şi ieftină cale de lichidare a afacerii dvs.

Cu ce diferă oferta noastră faţă de cea a altor societăţi de consultanţă sau a avocaţilor?

Mulţi asociaţi nu sunt conştienţi de faptul că afacerea lor, rămasă nelichidată, naşte în continuu obligaţii şi sume de plată către furnizori dar mai ales taxe şi impozite către Bugetele de stat. În general, afacerile de tipul IMM-urilor, rămân fără fonduri sau fără clientelă (din diverse motive). Dacă pentru lichidarea unei societăţi comerciale în România, veţi apela la marile societăţi de consultanţă sau la avocaţi, pentru plata onorariilor acestora, veţi face nişte cheltuieli foarte mari, chiar dacă serviciile prestate de aceştia nu diferă cu nimic faţă de ale noastre. În plus, oferta noastră are în vedere concret etapa finală a încetării legale a unei afaceri: radierea societăţiii comerciale din Registrul Comerţului.
Să nu vă fie teamă să apelaţi la noi în vederea lichidării şi “închiderii afacerii” dvs. Mai bine să realizaţi acum o cheltuială, decât să se adune datorii mai mari în viitor când veţi realiza greşeala dvs.