Lista universităților / facultăților din București - e-diaspora.ro

Lista universităților / facultăților din București

În cele ce urmează prezentăm o listă cu universităţile şi facultăţile (specializările) din municipiul Bucureşti, care sperăm că vor fi găsite ca fiind utile de către vizitatorii noştri, deoarece în afară de pagina web oficială a Ministerului Educaţiei, câteva alte site-uri neoficiale (cu informaţii neactualizate) şi site-urile unor publicaţii care au menţionat facultăţile autorizate, cele acreditate şi pe cele aflate în lichidare, nu am găsit niciunde o astfel de departajare a acestora. Sperăm că informaţiile prezentate mai jos sunt încă valabile şi vom încerca sa le actualizăm cât mai des posibil.

În vederea structurării mai speciale pe care o avem în vedere, vom prezenta mai întâi prescurtările uzuale ale principalelor universităţi din Bucureşti, pentru a se fi mai facil de citit tabelul cu specializările de studiu:

Astfel, universităţile de stat: Universitatea din Bucureşti (UniBuc), Academia de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza” (AP-AIC), Academia de Studii Economice (ASE), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Institutul Bancar Român (IBR), Universitatea Politehnică Bucureşti (UPB), Universitatea Tehnică de Construcţii (UTC), Institutul de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” (IAU), Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” (UMF), Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară (USAMV), Universitatea Naţională de Muzică (UNMuz), Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică “Ion Luca Caragiale” (UNATC), Academia Naţională de Educaţie Fizică şi Sport (ANEFS).

Apoi, universităţile particulare: Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir” (UCDC), Universitatea “Nicolae Titulescu” (UNT), Universitatea “Titu Maiorescu” (UTM), Universitatea Româno-Americană (URA), Universitatea “Spiru Haret” (USH), Universitatea Artifex (ARTIFEX), Universitatea Hyperion (UHyp), Universitatea “Gheorghe Cristea” (UGC), Universitatea Bioterra (BIOTERRA), Universitatea Ecologică (UniEco), Universitatea “Atheneum” (UnivAth).

Precizăm că în prima coloană se găsesc numai specializările disponibile (fără o anumită ordine preferenţială), iar în coloana a doua sunt prezentate instituţiile universitare în cadrul cărora se pot studia aceste specializări:

Specializare Instituții universitare
Drept (Ştiinţe Juridice) UniBuc, AP-AIC (de stat), UNT, URA, UTM, UCDC, USH, UniEco, Universitatea “Hyperion”, Universitatea “Gheorghe Cristea”, Universitatea Bioterra (particulare)
Administraţie Publică ASE, SNSPA (de stat), UNT, UCDC, UGC, UnivAth (particulare)
Ştiinţe Politice UniBuc, SNSPA (de stat), UCDC, UGC (particulare)
Management ASE, SNSPA, UPB, USAMV (de stat), UCDC, USH, URA, UniEco, UHyp, Artifex, Bioterra, UnivAth, Fundaţia „PRO-Universitatea Media” (particulare)
Marketing ASE (de stat), USH, URA, Artifex (particulare)
Comerţ ASE (de stat), UCDC, URA (particulare)
Turism ASE (de stat), UCDC, URA, Bioterra (particulare)
Bănci-Burse ASE, IBR (de stat), UNT, UTM, UCDC, USH (particulare)
Relaţii Economice Internaţionale ASE (de stat), UCDC, URA, UGC (particulare)
Contabilitate ASE (de stat), UCDC, USH, UNT, UTM, UniEco, UHyp, Artifex, Academia UnivAth (particulare)
Economie (Generală) ASE (de stat), – (particulare)
Economie Agroalimentară şi Ecologie ASE (de stat), UniEco, Bioterra (particulare)
Cibernetică şi Informatică Economică UniBuc, ASE, UPB (de stat), UTM, USH, URA, UGC (particulare)
Comunicare şi Jurnalism UniBuc, SNSPA (de stat), USH, UHyp, UniEco, UGC, Fundaţia “PRO-Universitatea Media” (particulare)
Psihologie şi Sociologie UniBuc, SNSPA (de stat), USH, UNT, UTM, UHyp, UniEco (particulare)
Filosofie UniBuc (de stat), USH (particulare)
Istorie UniBuc (de stat), UCDC, USH, Uhyp (particulare)
Litere-Filologie UniBuc (de stat), USH, UHyp, UGC (particulare)
Geografie UniBuc (de stat), USH, Uhyp (particulare)
Asistenţă Socială UniBuc (de stat), UNT (particulare)
Medicină Generală UMF (de stat), UTM (particulare)
Medicină Veterinară USAMV (de stat), USH (particulare)
Stomatologie UMF (de stat), UTM (particulare)
Matematică UniBuc (de stat), USH, Uhyp (particulare)
Fizică-Chimie UniBuc, UPB (de stat), Uhy (particulare)
Inginerie UPB, UTC (de stat), – (particulare)
Arhivistică AP-AIC (de stat), – (particulare)
Actorie-regie-televiziune UNATC (de stat), UHyp, Fundaţia „PRO-Universitatea Media” (particulare)
Muzică UNMuz (de stat), – (particulare)
Educaţie fizică şi sport ANEFS (de stat), USH, UniEco (particulare)
Arhitectură IAU (de stat), USH (particulare)
Studii militare AP-AIC, Academia de Înalte Studii Militare, Academia de Tehnică Militară, Institutul Medico-Militar (de stat), – (particulare)