Lista liceelor din București - e-diaspora.ro

Lista liceelor din București

Sperăm că din lista de mai jos nu lipseşte nici unul din liceele (colegiile, grupurile şcolare) care sunt autorizate să funcţioneze pe raza municipiului Bucureşti şi că vă este utilă enumerarea acestora. În ceea ce priveşte ordinea în care sunt menţionate acestea şi corectitudinea denumirilor şi informaţiilor din dreptul fiecăruia facem precizarea că astfel au fost extrase din website-ul Ministerului Educaţiei.

În cazul în care consilierii noştri vor fi informaţi de modificarea oricăruia din detaliile menţionate în lista de mai jos, o vor opera direct în această secţiune a site-ului.

Liceu Adresa
Colegiul Naţional “Sf. Sava” Str. General Berthelot nr. 23, sector 1, tel. 021/312.68.21
Colegiul Naţional “I.L. Caragiale” Șos. Dorobanţilor nr. 163, sector 1, tel. 021/230.10.21
Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” Bd. Mihail Kogălniceanu nr. 28, sector 5, tel. 021/313.47.56
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Bd. Pache Protopopescu nr. 62, sector 2, tel. 021/252.57.00
Colegiul Naţional “Cantemir-Vodă” Str. Viitorului nr. 60, sector 2, tel. 021/210.69.35
Colegiul Naţional “Matei Basarab” Str. Matei Basarab nr. 32, sector 3, tel. 021/321.66.40
Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Str. Arhitect Ion Mincu nr. 10, sector 1, tel. 021/222.66.70
Colegiul Naţional “Elena Cuza” Str. Peştera Scărişoara nr. 1, sector 6, tel. 021/413.24.95
Colegiul Naţional “Spiru Haret” Str. Italiană nr. 17, sector 2, tel. 021/210.65.92
Colegiul Naţional “Iulia Haşdeu” Bd. Ferdinand nr. 89-91, sector 2, tel. 021/252.45.08
Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” Cal. Şerban Vodă nr. 167, sector 4, tel. 021/336.14.55
Colegiul Naţional “Mihai Eminescu” Str. George Georgescu nr. 2, sector 4, tel. 021/336.42.22
Colegiul German “Goethe” Str. Cihovschi nr. 17, sector 1, tel. 021/210.17.76
Şcoala Centrală (cu predare în limba franceză) Str. Icoanei nr. 3-5, sector 2, tel. 021/211.84.84
Liceul Bilingv “George Coşbuc” Str. Olari nr. 29-31, sector 2, tel. 021/252.80.80
Liceul Bilingv “Miguel de Cervantes” Cal. Plevnei nr. 38-40, sector 1, tel. 021/312.58.21
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Bd. Dacia nr. 4, sector 1, tel. 021/211.72.56
Colegiul Economic “D. Xenopol” Str. Traian nr. 165, sector 2, tel. 021/323.61.23
Grupul Şcolar Economic-Administrativ “Mircea Vulcănescu” Str. Izvorul Crişului nr. 4, sector 4, tel. 021/312.84.54
Colegiul Economic “Viilor” Șos. Viilor nr. 38, sector 5, tel. 021/335.28.30
Liceul Economic “Costin C. Kirițescu” Str. Peştera Dâmbovicioarei nr. 5, sector 6, tel. 021/430.03.55
Colegiul Economic “Hermes” Cal. Moşilor nr. 18, sector 2, tel. 021/314.76.45
Liceul Teoretic “Constantin Brâncoveanu” Str. Pajurei nr. 9, sector 1, tel. 021/667.08.90
Liceul Teoretic “Aurel Vlaicu” Str. Stephan Ludwic Roth nr. 1, sector 1, tel. 021/224.23.85
Liceul Teoretic “Ion Neculce” Str. Ion Neculce nr. 2, sector 1, tel. 021/222.41.79
Liceul Teoretic “Jean Monnet” Str. Jean Monnet nr. 2, sector 1, tel. 021/230.14.01
Liceul Teoretic “Nicolae Iorga” Bd. Ion Mihalache (fost 1 Mai) nr. 126, sector 1, tel. 021/224.20.26
Liceul Teoretic “Ady Endre” (predare în limba maghiară) Bd. Ferdinand nr. 89, sector 2, tel. 021/252.11.23
Liceul Teoretic “Lucian Blaga” Șos. Pantelimon nr. 355, sector 2, tel. 021/255.12.65
Liceul Teoretic “Victor Babeş” Șos. Fundeni nr. 256, sector 2, tel. 021/240.51.35
Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2, tel. 021/252.78.56
Liceul Teoretic “C.A. Rosetti” Str. Garibaldi nr. 11, sector 2, tel. 021/230.48.73
Liceul Teoretic “Al. I. Cuza” Al. Barajul Dunării nr. 5, sector 3, tel. 021/340.48.11
Liceul Teoretic “Dante Alighieri” (predare în limba italiană) Al. Fuiorului nr. 9, sector 3, tel. 021/348.19.50
Liceul Teoretic “Decebal” Bd. Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, tel. 021/321.20.12
Liceul Teoretic “Ion Creangă” Str. Constantin Rădulescu Motru nr. 51, sector 4, tel. 021/336.26.95
Liceul Teoretic “Ion Barbu” Str. Năbucului nr. 18, sector 5, tel. 021/410.23.32
Liceul Teoretic “Dimitrie Bolintineanu” Cal. Rahovei nr. 311, sector 5, tel. 021/423.40.60
Liceul Teoretic “Ştefan Odobleja” Str. Dorneasca nr.5, sector 5; tel. 021/411.19.55
Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Bd. Timişoara nr. 33, sector 6, tel. 021/413.26.96
Liceul “Marin Preda” Str. Porumbacu nr. 52, sector 6, tel. 021/220.23.44
Liceul Teoretic “Tudor Vladimirescu” Bd. Iuliu Maniu nr.15, sector 6, tel. 021/410.38.31
Liceul Teoretic “Eugen Lovinescu” Str. Valea lui Mihai nr. 6, sector 6, tel. 021/413.29.47
Liceul Teoretic Bulgar Str. Semicercului nr. 1, sector 1, tel. 021/650.52.94
Liceul Teoretic “Alexandru Vlahuţă”
(cu predare în limba germană)
Str. Şcoala Floreasca nr. 5, sector 1, tel. 021/230.52.92
Liceul de Metrologie “Traian Vuia” Șos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4, tel. 021/334.59.15
Liceul de Muzică “George Enescu” Str. Gheorghe Manu nr. 30, sector 1, tel. 021/650.59.75
Liceul de Arte Plastice “Nicolae Tonitza” Str. General Berthelot nr. 58, sector 1, tel. 021/314.55.29
Liceul de Coregrafie “Floria Capsali” Str. Principatele Unite nr. 63, sector 4, tel. 021/336.37.92
Liceul de Muzică “Dinu Lipatti” Str. Principatele Unite nr. 63, sector 4, tel. 021/336.35.88
Liceul cu Program Sportiv “Emil Racoviţă” Șos. Mihai Bravu nr. 169, sector 2, tel. 021/321.70.92
Şcoala Superioară Comercială “N. Kretzulescu” Str. Hristo Botev nr. 17, sector 3, tel. 021/313.90.82
Seminarul Teologic Liceal Ortodox Str. Radu Vodă nr. 23A, sector 4, tel. 021/330.45.65
Liceul Teologic Baptist “Logos” Str. Lunca Bradului nr. 2, sector 3, tel. 021/345.10.72
Liceul Teologic Greco-Catolic str. Lainici nr. 4-8, sector 1, tel. 021/665.41.64
Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Iosif” Șos. Olteniţei nr. 7, sector 4, tel. 021/332.26.84
Liceul Teologic Adventist Șos. Vitan-Bârzeşti nr. 11, sector 4, tel. 021/334.50.15
Liceul Teologic Penticostal “Emanuel” Str. Cuza Vodă nr. 116, sector 4, tel. 021/331.16.69
Liceul Waldorf Str. Savu Marin nr. 29, sector 2, tel. 021/255.36.07
Şcoala Postliceală Sanitară “Sf. Iosif” Str. General Berthelot nr. 19, sector 1, tel. 021/313.19.43
Şcoala Postliceală Sanitară Baptistă Str. Lainici nr. 4, sector 1, tel. 021/322.25.55
Şcoala Postliceală Sanitară “Fundeni” Șos. Fundeni nr. 256, sector 2, tel. 021/242.19.13
Colegiul Tehnic Mecanic “Griviţa” Cal. Griviţei nr. 363, sector 1, tel. 021/665.47.70
Grupul Şcolar “George Călinescu” Str. Biserica Amzei nr. 20-24, sector 1, tel. 021/212.77.19
Grupul Şcolar de Aeronautică “Henri Coandă” Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, tel. 021/232.36.16
Grupul Şcolar Industrial Construcţii Căi Ferate Str. Feroviarilor nr. 37, sector 1, tel. 021/220.77.95
Grupul Şcolar Industrial Transporturi Căi Ferate Str. Butuceni nr. 10, sector 1, tel. 021/223.20.60
Colegiul Tehnic “Media” Str. Jiului nr. 163, sector 1, tel. 021/667.55.85
Colegiul Tehnic de Material Rulant pentru
Transporturi Feroviare Bucureşti
Cal. Giuleşti nr. 10, sector 1, tel. 021/637.55.85
Colegiul Tehnic de Arhitectură şi Lucrări Publice “Ioan N. Socolescu” Str. Occidentului nr. 12, sector 1, tel. 021/212.58.43
Grupul Şcolar Industrial “Sfântul Pantelimon” Str. Hambarului nr. 1, sector 2, tel. 021/250.75.71
Colegiul Tehnic “Traian” Str. Luigi Galvani nr. 20, sector 2, tel. 021/210.59.20
Grupul Şcolar Industrial “Constantin Brâncuşi” Bd. Dimitrie Pompei nr. 1, sector 2, tel. 021/232.12.75
Grupul Şcolar Electronică Industrială Șos. Pantelimon nr. 25, sector 2, tel. 021/252.78.86
Grupul Şcolar Industrial “Mecanică Fină” Str. Popa Lazăr nr. 8, sector 2, tel. 021/252.81.30
Colegiul Tehnic “Edmond Nicolau” Bd. Dimitrie Pompei nr. 3-5, sector 2, tel. 021/240.71.40
Grupul Şcolar de Chimie “Costin Neniţescu” Bd. Theodor Pallady nr. 26, sector 3, tel. 021/345.09.20
Grupul Şcolar “Nichita Stănescu” Str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 3, sector 3, tel. 021/340.23.30
Grupul Şcolar de Construcţii “Anghel Saligny” Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3, tel. 021/324.61.70
Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Mihai Bravu” Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, tel. 021/321.76.99
Grupul Şcolar de Construcţii-Montaj “Elie Radu” Bd. Energeticienilor nr. 5, sector 3, tel. 021/321.59.16
Grupul Şcolar Industrial “Nicolae Teclu” Str. Stejarului nr. 42, sector 3, tel. 021/324.54.75
Grupul Şcolar “Benjamin Franklin” Str. Pictor Gh. Tătărăscu nr. 1, sector 3, tel. 021/324.48.90
Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida” Bd. Basarabia nr. 47, sector 2, tel. 021/324.32.94
Grupul Şcolar Industrial “Unirea” Str. Zborului nr. 7-9, sector 3, tel. 021/323.34.40
Grupul Şcolar Industrial “Republica” Bd. Basarabia nr. 256, sector 3, tel. 021/255.79.15
Grupul Şcolar Industrial “Timpuri Noi” Cal. Dudeşti nr. 127, sector 3, tel. 021/321.42.68
Colegiul Tehnic “Miron Nicolescu” Bd. Metalurgiei nr. 89, sector 4, tel. 021/499.03.03
Grupul Şcolar Industrial “Octav Onicescu” Str. Trivale nr. 29, sector 4, tel. 021/682.64.80
Grupul Şcolar Industrial “Dacia” Str. Cap. Grigore Marin nr. 42-44, sector 4, tel. 021/334.44.34
Colegiul Tehnic “Petru Rareş” Str. Cuza Vodă nr. 211, sector 4, tel. 021/330.70.30
Colegiul Tehnic Energetic Al. Podul Giurgiului nr. 5, sector 5, tel. 021/685.66.30
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moţoc” Str. Spătaru Preda nr. 15, sector 5, tel. 021/423.35.72
Grupul Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti” Str. Samuil Vulcan nr. 8, sector 5, tel. 021/410.20.11
Grupul Şcolar Industrial “Grigore Cerchez” Cal. Şerban Vodă nr. 280, sector 5, tel. 021/336.58.90
Colegiul Tehnic “Petru Maior” Bd. Timişoara nr. 6, sector 6, tel. 021/410.43.05
Grupul Şcolar Industrial “Petre Poni” Bd. Preciziei nr. 18, sector 6, tel. 021/221.11.23
Grupul Şcolar “Iuliu Maniu” Bd. Iuliu Maniu nr. 191, sectorul 6, tel. 021/221.20.10
Colegiul Tehnic de Poştă şi Telecomunicaţii “Gh. Airinei” Str. Romancierilor nr. 1, sector 6, tel. 021/413.46.45
Grupul Şcolar Industrial “Mircea Eliade” Splaiul Independenţei nr. 315-317, sector 6, tel. 021/638.45.40
Grupul Şcolar Industrial “Gheorghe Asachi”
(confecţii şi tricotaje)
Al. Pravăţ nr. 24, sector 6, tel. 021/413.04.38
Grupul Şcolar Industrial “Tehnometal” Str. Porumbacu nr. 52, sector 6, tel. 021/220.27.50
Grupul Şcolar Industrial nr. 19 (R.A.T.B.) Bd. Theodor Pallady nr. 250, sector 3, tel. 021/345.30.80
Grupul Şcolar Agricol “Viaceslav Harnaj” Bd. Ficusului nr. 18, sector 1, tel. 021/232.71.65
Şcoala Profesională “Danubiana” Prelungirea Olteniţei nr. 181, sector 4, tel. 021/683.41.40/154
Centrul Şcolar (Special) nr. 1
(pentru elevi cu deficienţe vizuale)
Str. Vatra Luminoasă nr. 108, sector 2, tel. 021/250.62.20
Centrul Şcolar nr. 3 Str. Austrului nr. 35, sector 2, tel. 021/321.67.92
Şcoala Profesională (Specială) nr. 2
(pentru elevi cu deficienţă mintală)
Șos. Pantelimon nr. 299, sector. 2, tel. 021/255.25.40
Şcoala Profesională (Specială) nr. 3
(pentru elevi cu deficienţă mintală)
Str. Argeş nr. 7, sector 2, tel. 021/210.66.70
Centrul Pilot de Pedagogie Curativă şi Terapie Socială “Corabia” Str. Corabia nr. 57, sector 2, tel. 021/242.40.48