Lista editurilor care publică cursuri și manuale universitare - e-diaspora.ro

Lista editurilor care publică cursuri și manuale universitare

În dorinţa de a veni în ajutorul studenţilor care au nevoie de cursuri şi manuale universitare, am realizat următoarea listă a editurilor care publică astfel de cărţi de profil din Bucureşti, care sperăm să conţină date recente. Aceste edituri sunt redate tabelar, cu toate informaţiile utile pentru studenţi, într-o ordine mai mult sau mai puţin aleatoare:

Editură Adresă Site
Editura C.H. Beck Str. Serg. Nuţu Ion nr. 2, tel. 021/410.08.47 www.beck.ro
Editura All Bd. Constructorilor nr. 20A, tel. 021/402.26.00 www.all.ro
Editura Lumina Lex Str. Prof. Ion Filibiliu nr. 5, tel. 021/313.95.11
Editura Universul Juridic Bd. Iuliu Maniu nr. 7, Corp A, tel. 021/314.93.15 www.universuljuridic.ro
Editura Rosetti Str. Ion Brezoianu nr. 9, tel. 021/314.77.81 www.editurarosetti.ro
Editura Economică Calea Dorobanţilor nr. 33A, tel. 021/210.73.10 www.edecon.ro
Editura A.S.E. Piaţa Romana nr. 6, tel. 021/319.19.00 www.editura.ase.ro
Editura Polirom Splaiul Unirii nr. 6, bl. B3A, tel. 021/313.89.78 www.polirom.ro
Editura Fundaţiei „România de Mâine” Bd. Timişoara nr. 58, tel. 021/444.20.91 www.edituraromaniademaine.ro
Editura Sylvi Str. Crinul de Pădure nr. 2, tel. 021/413.81.04 www.sylvi.ro
Editura comunicare.ro Str. Povernei nr. 6, clădirea SNSPA, tel. 021/313.58.95 www.edituracomunicare.ro/
Editura Universitară Bd. Nicolae Bălcescu nr. 27-33, tel. 021/315.32.47 www.editurauniversitara.ro
Editura Corint Calea Plevnei nr. 145, tel. 021/319.88.22 www.edituracorint.ro
Editura Paideia Str. Tudor Arghezi nr. 15, tel. 021/316.82.08 www.paideia.ro
Editura Matrix Rom Str. Politehnicii nr. 3, tel. 021/411.36.17 www.matrixrom.ro
Editura Wolters Kluwer Str. Orzari nr. 86, tel. 021/22.44.100 www.wolterskluwer.ro