Lista autorităților și instituțiilor publice din București - e-diaspora.ro

Lista autorităților și instituțiilor publice din București

În cadrul activităţii noastre de consultanţă, a operaţiunilor pe care le desfăşurăm pentru clienţii noştri, ne aflăm în în permanentă legătură cu tipul şi tarifele pentru serviciile prestate de anumite autorităţi şi instituţii publice care îşi au sediul în municipiul Bucureşti. Dintre acestea, pentru facilitarea accesului dvs. la aceste instituţii, în cele de mai jos, vă prezentăm câteva link-uri utile:

Autorităţi şi instituţii publice Site
Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti www.onrc.ro/index.php/ro/contact/reteaua-onrc?id=73
Oficiul Registrului Comerţului Ilfov www.onrc.ro/index.php/ro/contact/reteaua-onrc?id=72
Administraţiile Finanţelor Publice şi Trezoreriile (Sectoarele 1-6) www.anaf.ro
Ministerul Educaţiei – CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor) www.cnred.edu.ro
Inspectoratul Şcolar Bucureşti www.ismb.edu.ro
Ministerul Afacerilor Externe www.mae.ro/taxonomy/term/450/2
Prefectura Municipiului Bucureşti www.prefecturabucuresti.ro/?d=apostila
Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti www.ocpib.ro
Primăria Municipiului Bucureşti www.pmb.ro
Primăria Sectorului 1 www.primariasector1.ro
Primăria Sectorului 2 www.ps2.ro
Primăria Sectorului 3 www.sector3primarie.ro + www.ditl3.ro
Primăria Sectorului 4 www.ps4.ro
Primăria Sectorului 5 www.sector5.ro/
Primăria Sectorului 6 www.primarie6.ro
Camera Notarilor Publici Bucureşti www.cnpb.ro
Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date www.depabd.mai.gov.ro/stare_civila.html
Ministerul Justiţiei – ANC (Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie) www.cetatenie.just.ro/
Ministerul Justiţiei – Asociaţii şi Fundaţii www.just.ro/transparenta-decizionala/formulare/
Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti www.cpmb.rdsnet.ro