Consultanță pentru cetățenii români din străinatate - e-diaspora.ro

Consultanță pentru cetățenii români din străinatate

Nu este uşor să fii cetăţean român, chiar şi în condiţiile în care ţara noastră a devenit membră a Uniunii Europene, începând cu data de 1 ianuarie 2007. Cu mici facilităţi obţinute datorită acestui nou statu, cetăţenilor români li se solicită în continuare dosare stufoase care trebuie să conţină acte originale, traduse, apostilate sau supralegalizate în vederea dobândirii de drepturi în străinătate (fie că este vorba de dreptul de a profesa, dreptul de a urma cursurile unei universităţi din străinătate, dreptul la pensie, dreptul la obţinerea cetăţeniei statului respectiv etc.). De asemenea, în timp ce vă aflaţi în străinătate, unele dintre actele dvs. emise de instituţiile publice din România pot să expire.

De aceea, consilierii noştri vă pot ajuta în soluţionarea următoarelor probleme:

Apostile şi supralegalizări ale actelor emise de autorităţile din România, care doresc a fi utilizate în străinătate: acte de stare civilă (certificate de naştere, căsătorie, deces sau certificate de celibat sau de cetăţenie română – ultimele două se obţin, la cerere, de la instituţiile publice din ţară), acte de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, diplomă master, atestate de calificare profesională, alături de diferite adeverinţe de autenticitate sau validare, care se obţin, la cerere, de la instituţiile emitente – licee sau universităţi).

În această secţiune a site-ului nostru, vă vom explica importanţa şi necesitatea parcurgerii procedurii de vizare a actelor de studii dobândite (obţinute) pe teritoriul României în vederea recunoaşterii acestora în străinătate şi a echivalării calificativelor obţinute în acestea la standardele ţării în care doriţi să fie recunoscute şi avute în vedere, indiferent că este vorba de continuarea studiilor dvs. în acea ţară sau că este vorba de obţinerea unui contract individual de muncă.

La fiecare etapă din cadrul acestei proceduri, vă vom preciza modul în care consilierii noştri vă pot ajuta. În rest, pentru detalii amănunţite asupra acestei proceduri, vă rugăm sa vă “delectaţi” la secţiunea Informaţii Utile, unde este prezentată pe larg această procedură, cu toate etapele sale şi cu toate impedimentele birocratice ce pot să apară pe parcursul său.

Sunt supuse procedurii de vizare în vederea recunoaşterii şi echivalării în străinătate toate actele de studii care sunt eliberate pe teritoriul României, de către instituţii aparţinând Statului Român, sau acreditate ori autorizate să funcţioneze şi să organizeze cursuri universitare, examene sau concursuri care au ca finalitate obţinerea unui titlu (diplomă, atestat, certificat) de către absolventul acestora. În această categorie intră atât diplomele de studii eliberate după absolvirea unui anumit număr de clase (studii primare, medii sau superioare), diploma de bacalaureat, certificatele de absolvire a cursurilor unei şcoli profesionale, certificatele de absolvire a cursurilor unei şcoli postliceale, diplomele de licenţă, diplomele de absolvire a unor cursuri post-universitare, diplomele de master, diplomele de doctor şi orice alt atestat eliberat de o instituţie de învăţământ care este organizată şi funcţionează sub îndrumarea şi coordonarea Ministerului Educaţiei, ori de către o altă persoană juridică (de obicei, asociaţie non-profit sau fundaţie) care este autorizată de către acest minister să organizeze cursuri, examene sau concursuri în urma absolvirii cărora cursantul primeşte un înscris constatator al acestui fapt, pe care este menţionat şi temeiul legal al organizării şi funcţionării persoanei juridice respective, inclusiv sigla sau denumirea de “Ministerului Educaţiei” (sau cum se numea acest minister la data eliberării acestui înscris). De obicei, această ultimă categorie de înscrisuri poartă denumirea de atestate sau certificate.

În ceea ce priveşte diplomele de bacalaureat şi cele de licenţă, de cele mai multe ori, pentru vizarea acestora se solicită şi foaia matricolă împreună cu unul dintre următoarele acte: programa analitică sau programul de învăţământ.

Această procedură implică drumuri şi stat la cozi la cel puţin trei dintre următoarele instituţii: consulatul ţării în care urmează a fi recunsocute şi echivalate actele de studii (unde se află exact care sunt acestea), Ministerul Educaţiei-CNRED (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, pentru vizarea actelor eliberate de instituţiile superioare acreditate sau autorizate de acesta); Ministerul Sănătăţii (într-un număr restrâns de cazuri, actele de studii liceale sau superioare sunt eliberate sub auspiciul Ministerului Sănătăţii, iar vizarea se poate face numai la acest minister), Inspectoratul Şcolar Judeţean (în raza căruia se află liceul absolvit, pentru diplomele de bacalaureat sau de studii postliceale), Prefectura (în raza căreia absolventul de studii are domiciliul, pentru apostilarea documentelor în prima etapă – netraduse), Ministerul Afacerilor Externe (care supralegalizează orice act care urmează să fie folosit în afara graniţelor României), Camera Notarilor Publici (competentă, în funcţie de notarul public care a legalizat semnătura traducătorului – pentru apostilarea/supralegalizarea documentelor în ultimă etapă – după traducere).

Astfel, toate aceste instituţii, inclusiv traducătorii şi notarii publici pe care care îi alegeţi dvs. sau reprezentantul dvs. (mandatar rudă sau specializat – consilier sau avocat) percep anumite taxe (fixe sau minime), aşadar aveţi posibilitatea de a achita minimum de taxe şi onorarii dacă ştiţi la cine să apelaţi. În acest context, consilierii noştri cunosc toate etapele acestei proceduri şi au relaţii cu un număr suficient de traducători şi notari publici pentru ca actele dvs. să fie taxate la minimum, iar procedura de vizare a actelor de studii (care şi aşa poate dura aproape o lună) să nu se lungească inutil.

În orice caz, actele dvs. trebuie să fie în regulă (pentru detalii, a se citi în cadrul secţiunii Informaţii Utile procedura respectivă), pentru ca consilierii noştri să nu întâmpine probleme (respingeri ale documentelor) la nici una din instituţiile competente. În acest sens, consilierii noştri vă pot face o consiliere prealabilă de verificare a actelor dvs. (nu trebuie să fii inspector şcolar pentru a oferi o astfel de consiliere), iar apoi pot să vă reprezinte pe parcursul întregii proceduri şi/sau numai în anumite etape ale acesteia. Nu în ultimul rând, trebuie să menţionăm că nu este nevoie de prezenţa în România a titularului actelor de studii pentru ca acesta să poată fi reprezentat de consilierii noştri. Pentru detalii privind procedura de reprezentare, a se citi în cadrul secţiunii Informaţii Utile la procedura respectivă.

În era globalizării, cetăţenii români pot intra în diferite relaţii de rudenie cu alţi cetăţeni români sau străini, pe teritoriul altor state, decât ţara noastră. Astfel, de evenimente pot fi următoarele: căsătorii, naşteri, divorţuri sau decese.

Astfel, dacă în cazul naşterii sau al decesului – situaţia este clară, deoarece nu o putem preveni, neputând alege locul în care va avea loc acest eveniment, în viaţa cetăţenilor români care călătoresc des în străinătate pot să apară întrebări precum: Cum este mai avantajos – să mă căsătoresc pe teritoriul României sau pe teritoriul altui stat (unde soţul locuieşte/lucrează)? Ce trebuie să fac după ce m-am căsătorit? Este mai ieftin să divorţez în altă ţară sau mă voi complica ulterior în proceduri birocratice pe care nu le stăpânesc? Să închei convenţia matrimonială conform legii române sau a legii altui stat?

Pentru a primi răspunsurile cele mai simple la aceste întrebări, consilierii noştri vă stau la dispoziţie. În majoritatea cazurilor, senzaţia este că e mai avantajos să reveniţi în România pentru a vă soluţiona toate probleme privind starea civilă/matrimonială, însă aceasta implică anumite costuri (de transport, în principal). Mai sunt şi cazuri în care unii cetăţeni români sunt plecaţi în străinătate împreuna cu aproape întreaga lor familie, deci nu mai au un domiciliu real în România (unde să locuiască cele câteva zile până la finalizarea procedurilor). Aşadar, de multe ori, este mai avantajos să apelaţi la o persoană (cu experienţă) din România care să se ocupe de actele dvs.

Până în prezent, consilierii noştri au ajutat cetăţeni români care locuiesc/muncesc în alte state în următoarele probleme:

 • înscrierea menţiunii de schimbare a numelui, efectuată în străinătate
 • transcrierea în România certificatului de naştere emis în străinătate
 • transcrierea în România a certificatului de căsătoriei emis în străinătate
 • recunoaşterea în România a divorţului care a avut loc în străinătate
 • transcrierea în România certificatului de deces emis în străinătate

Consilierii noştri se pot deplasa în orice localitate din România unde va fi necesară efectuarea procedurii de transcriere/recunoaştere a documentelor respective. De obicei, documentul care împuterniceşte consilierul nostru pentru a vă ajuta în astfel de demersuri este procura autentificată eliberată de către Consulatul României din statul în care locuiţi/munciţi.

Pentru situaţiile de mai sus, cetăţenii români trebuie să trimită actele originale în România, după ce au parcurs procedura de apostilare din statul unde a fost emis respectivul document de stare civilă. Aceste acte, traduse şi apostilate, vor fi trimise în România, unde un consilier specializat va continua procedura de recunoaştere/transcriere în numele dvs.

Autoritatea competentă la care se soluţionează astfel de probleme este, de obicei, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date. În anumite cazuri, procedura se realizează la instanţa de judecată competentă sau la Direcţia de Stare Civilă din cadrul Primăriei unde a fost emis un anumit act de stare civilă românesc.

De multe ori, pentru cetăţenii români care locuiesc/muncesc în străinatate, se naşte dorinţa de a obţine cetăţenia acelui stat (numai în cazul în care sunt îndeplinite şi anumite condiţii specifice, în principal un termen de câţiva ani de şedere neîncetată pe teritoriul acelui stat). Însă, dacă majoritatea statelor (de exemplu: Italia, Franţa, Marea Britanie, S.U.A., Canada, Australia, Turcia, Rusia, Suedia etc.) acceptă ca cetăţenii statului lor să aibe multiplă cetăţenie (adică să deţină în acelaşi timp şi cetăţenia altor state), exista state în care este interzisă, prin legea locală, întrunirea dublei cetăţenii (de exemplu: Spania, Danemarca, Norvegia, Germania, Austria, Grecia, China, India, Argentina etc.).

De aceea, în aceste cazuri, cetăţenii români, în vederea obţinerii cetăţeniei statului respectiv, vor obţine un document intitulat “Promisiunea acordării cetăţeniei” din partea autorităţii competente din statul de domiciliu, în temeiul căreia vor depune în România dosarul în vederea renunţării la cetăţenia română, pentru a putea continua demersurile de obţinere a cetăţeniei statului respectiv.

În această procedură, consilierii noştri au ajutat mulţi cetăţeni români să obţină actele necesare în vederea completării dosarului de renunţare la cetăţenia română la Ministerul Justiţiei (actualmente, Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie), unde sunt necesare în principal următoarele documente:

 • Promisiunea acordării cetăţeniei de către statul respectiv (tradusă şi apostilată)
 • Copie legalizată a paşaportului (emisă de Consulatul României din acel stat)
 • Declaraţie pe proprie răspundere privind lipsa debitelor faţă de persoane fizice sau juridice din România (autentificată de Consulatul României din acel stat)

 

În România, se vor obţine următoarele documente, pentru completarea dosarului (atenţie! aceste acte au o valabilitate redusă în timp):

 • Cazierul judiciar (eliberată de către Direcţia de Evidenţă a Persoanei de la ultimul domiciliu din România)
 • Adeverinţă privind lipsa debitelor către Statul Român (eliberată de Administraţia Finanţelor Publice de la ultimul domiciliu din România)
 • Adeverinţă privind lipsa debitelor către Statul Român (eliberată de Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a primăriei, de la ultimul domiciliu din România)

Consilierii noştri se pot deplasa în orice localitate din România unde va fi necesară obţinerea documentelor respective. De obicei, documentul care împuterniceşte consilierul nostru pentru a vă ajuta în astfel de demersuri este procura autentificată eliberată de către Consulatul României din statul în care locuiţi/munciţi.

Pentru finalizarea dosarului de renunţare la cetăţenia română, trebuie să trimiteţi actele originale în România, după ce a fost parcursă procedura de apostilare din statul unde a fost emis respectivul document. Aceste acte, traduse şi apostilate, vor fi trimise în România, unde un consilier specializat va continua procedura de renunţare la cetăţenia română în numele dvs.

Astfel, pentru românii stabiliţi în străinătate, care au muncit mai mulţi ani şi în România, există posibilitatea de a obţine pensia pentru limită de vârstă, fie în România, fie în statul în care domiciliază. Însă, pentru a avea acest drept de opţiune, trebuie îndeplinite nişte condiţii minime de vârstă/vechime în muncă în ambele state, respectiv să existe un acord bilateral încheiat între România şi statul respectiv. De exemplu, România a încheiat astfel de acorduri cu următoarele state: Bulgaria, Ungaria, Franţa, Grecia, Olanda, Turcia, Cehia, Germania etc.

Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti sau cea din judeţele în care cetăţeanul român a avut ultimul domiciliu este cea competentă să soluţioneze dosarele de pensionare pentru limită de vârstă. Aici, sunt necesare mai multe acte pentru dobândirea dreptului la pensie pe teritoriul României. De asemenea, se poate obţine o adevrinţă din care să rezulte condiţiile de pensionare împlinite în temeiul anilor de muncă prestaţi pe teritoriul României, adeverinţă care va fi utilizată de cetăţeanul român pentru cumularea cu anii de muncă prestaţi pe teritoriul altor state, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă în străinătate.

Actele necesare pentru aceste demersuri sunt următoarele:

 • Carnetul de muncă (original şi copie) – scanat sau nu în prealabil de Inspectoratul Teritorial de Muncă
 • Actele de stare civilă ale solicitantului pensiei (naştere, căsătorie, carte de identitate)
 • Livretul militar
 • Diplomele de studii universitare obţinute în România
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate
 • Adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent (reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă)
 • Adeverinţa privind condiţiile de muncă deosebite, speciale şi/sau alte condiţii
 • Adeverinţă care să ateste perioadele de activitate realizate după data de 1 ianuarie 2011

Consilierii noştri se pot deplasa în orice localitate din România unde va fi necesară obţinerea adeverinţei de pensie sau depunerea documentaţiei de pensionare. De obicei, documentul care împuterniceşte consilierul nostru pentru a vă ajuta în astfel de demersuri este procura autentificată eliberată de către Consulatul României din statul în care locuiţi/munciţi.

De asemenea, pentru a scuti cetăţenii români care locuiesc/muncesc în străinătate (de cheltuielile de transport şi cazare), consilierii noştri vă pot ajuta pentru obţinerea sau prelungirea valabilităţii anumitor documente, precum:

 • cartea de identitate
 • cazierul judiciar
 • viza actelor de studii efectuate în Româniatrăinătate
 • adeverinţe de vechime în muncă
 • (inclusiv traducerile documentelor de mai sus, la cerere)

Foarte important de menţionat este că majoritatea acestor servicii de obţinere/prelungire a documentelor de mai sus pot fi prestate şi de către Consulatul României din statul în care munciţi/locuiţi, însă contra unor tarife foarte mari. De aceea, societatea noastră de consultanţă a venit cu o ofertă mai avantajoasă pentru dvs.

Consilierii noştri se pot deplasa în orice localitate din România unde va fi necesară obţinerea sau prelungirea valabilităţii documentelor respective. De obicei, documentul care împuterniceşte consilierul nostru pentru a vă ajuta în astfel de demersuri este procura autentificată eliberată de către Consulatul României din statul în care locuiţi/munciţi.

Societatea noastră de consultanţă vine cu o ofertă nouă pentru cetăţenii români care locuiesc/studiază/muncesc în străinătate. Astfel, dacă perioada cât sunteţi plecaţi în străinătate este de mai lungă durată, iar în România deţineţi bunuri mobile sau imobile, consilierii noştri vă pot ajuta să le administraţi pentru a nu se pierde valoarea acestora, cât şi pentru ca dvs. să nu acumulaţi datorii legate de aceste bunuri.

Cazuri posibile de administrare a bunurilor:

 • închirierea unui imobil (apartament, casă, vilă etc.) – găsirea unor parteneri-chiriaşi şi încasarea chiriei periodice
 • plata unor impozite şi taxe privind bunurile imobile şi mobile (de exemplu, autovehicule)
 • plata unor rate de credit/leasing către băncile sau firmele din România
 • plata şi/sau lichidarea datoriilor către furnizorii de servicii din România (contracte aflate în derulare la momentul plecării dvs. din ţară)

Astfel, consilierii noştri vă pot reprezenta în faţa oricăror persoane fizice şi juridice, precum şi în faţa autorităţilor şi instituţiilor publice, în vederea luării celor mai avantajoase măsuri în legătură cu îndeplinirea tuturor actelor de administrare şi conservare a drepturilor dvs. asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile, să plătească orice sume de bani pe care le datoraţi, atât cu titlul de impozite şi taxe, cât si cu orice alt titlu.