Consultanță pentru afaceri - e-diaspora.ro

Consultanță pentru afaceri

Desigur, pentru ca afacerea dvs. să meargă bine, vă oferim consultanţă în vederea redactării şi întocmirii de acte cu conţinut juridic . Consilierii noştri pot întocmi, la cererea dvs., toate formele de contracte civile, contracte comerciale, contracte de afaceri, asociaţiuni în participaţiune, contracte de prestări servicii (parteneriate), contracte individuale de muncă, fişa postului, regulamente interne pentru angajaţi etc.

De asemenea, vă oferim consultanţă în vederea redactării oricăror documentaţii, completarea de dosare comerciale, prezentări de firmă, planuri de afaceri, studii de fezabilitate, planuri de marketing etc.

Începând cu anul 2012, autorităţile Statului Român (Oficiul Registrului Comerţului şi Administraţiile Finanţelor Publice) au început o campanie de sancţionare a agenţilor economici (societăţi comerciale, PFA şi Întreprinderi Familiale). A fost propusă o nouă modificare legislativă care va da mână liberă autorităţilor publice să aplice sancţiuni agenţilor economici, începând de la amenzi şi până la sancţiunea dizolvării de drept. Trebuie să FACEŢI ORDINE ÎN ACTELE FIRMEI, puneţi-le la punct, pentru a nu rămâne vulnerabili la astfel de sancţiuni . Noi vă putem ajuta să aveţi în regulă următoarele categorii de acte ale firmei, ca de exemplu:

autorizaţii de funcţionare (de la Registrul Comerţului şi de la Primărie) pentru punctul de lucru

emblema (denumirea afişată la punctul de lucru) să fie protejată

prelungirea valabilităţii sediului social (sau a punctului de lucru)

depunerea bilanţurilor contabile anuale (încă se mai pot depune la Oficiile Registrului Comerţului, fără a fi sancţiunonate cu amendă, situaţiile financiar-contabile anuale care un au fost depuse la timp în anii anteriori)

servicii de consultanţă financiară

încadrarea, prin opţiune, în altă categorie de impozitare

depunerea declaraţiilor şi formularelor la Administraţia Finanţelor Publice competentă

majorarea capitalului social

În ceea ce priveşte autorizarea funcţionării unei firme (fie că este vorba despre o societate comercială, PFA sau Întreprindere Familială), nu este suficientă includerea codurilor CAEN (în Actul Constitutiv sau în Acordul de Asociere) care reprezintă activităţile comerciale pe care această firmă doreşte să le desfăşoare. Astfel, este necesară obţinerea unui Certificat Constatator (a activităţii la sediu social, la punctul de lucru sau în afara acestor spaţii) de la Oficiul Registrului Comerţului, din care să rezulte autorizarea acestor activităţi comerciale. Această operaţiune se poate realiza încă de la înfiinţarea firmei, dar se poate face şi ulterior, în mod voluntar sau la solicitarea unei instituţii publice (DSV, DSP, AFP, Garda Financiară sau Garda de Mediu) şi se face prin depunerea unei Declaraţii-Model 2 sau Model 3 la Registrul Comerţului, împreună cu plata unor taxe de maximum 200 Lei . Ulterior autorizării la Registrul Comerţului, este necesară (numai pentru punctele de lucru, cele în care intră efectiv clienţii firmei dvs.), obţinerea unei autorizaţii de funcţionare de la Primăria în raza căreia este amplasat respectivul punct de lucru.
Consilierii noştri vă pot ajuta în oricare dintre etapele desfăşurării activităţii comerciale a firmei dvs., în vederea autorizării unui număr suficient de coduri CAEN în scopul continuării în legalitate a activităţii dvs.

În privinţa emblemei , precizăm că aceeaşi societate comercială poate deţine dreptul de proprietate asupra mai multor embleme (înregistrate la Oficiul Registrul Comerţului) sau asupra mai multor mărci (înregistrate la O.S.I.M.). De asemenea, marca şi emblema pot fi reprezentate de acelaşi simbol grafic, însă este decizia utilizatorului acestui simbol să opteze pentru un anumit nivel de protecţie.

Astfel, în limbajul obişnuit se jonglează cu noţiunile de „logo”, „siglă”, „simbol”, „emblemă”, „firmă” sau „marcă”, ca şi cum ar reprezenta acelaşi simbol grafic. Însă, din punct de vedere juridic, trebuie să precizăm că de obicei, emblema „afacerii” este diferită de noţiunea firmă, care reprezintă pur şi simplu denumirea societăţii comerciale. Şi, tot din punct de vedere juridic, marca este nivelul cel mai înalt de protecţie a simbolului grafic reprezentativ pentru o societate comercială sau pentru un produs al acestei societăţi comerciale.

Societatea noastră comercială vă propune să aveţi o protecţie minimă, în sensul înregistrării emblemei la Oficiul Registrul Comerţului, operaţiune care se efectuează în două etape şi costă numai cca 250 lei ca total taxe. Însă, protecţia maximă este reprezentată de înregistrarea emblemei ca marcă la O.S.I.M. (operaţiune mai costisitoare şi de mai lungă durată, taxele putând însuma între 1.000-1.500 lei).

În privinţa prelungirii valabilităţii sediului social (sau a punctului de lucru), în practică s-au întâlnit multe cazuri în care companii de succes (cu o paletă largă de clienţi şi cu un număr mare de puncte de lucru) s-au aflat în situaţia de a le expira documentele care atestă sediul social sau unul din punctele de lucru. Nu este nici o ruşine (respectiv încă nici o sancţiune) dacă documentele privind stabilirea sediului social sau a punctului au expirat. De obicei, aceste documente iau forma unor contracte de comodat sau unor contracte de închiriere încheiate pe o durată determinată.
Mare atenţie, contractele de comodat şi de închiriere trebuie să respecte normele noului Cod Civil din România, intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2011.
Aceste operaţiuni, de prelungire a valabilităţii sediului social/punctului de lucru, au un cost redus la depunerea dosarului cu acte la Oficiul Registrul Comerţului (taxe de cca 100 lei).

De asemenea, consilierii noştri pot oferi diferite servicii de consultanţă financiară pentru afacerile clienţilor noştri, aflate în plină derulare pe teritoriul României. Desigur, pentru fiecare caz în parte, consilierii noştri vor încerca să găsească cele mai simple şi mai avantajoase soluţii pentru clientul respectiv. Vom încerca să vă oferim, de fiecare dată, mai multe variante de soluţionare a problemei dvs. financiare, pentru a vă da dreptul să alegeţi varianta care vi se pare cea mai completă pe termen lung.
Parteneriatul încheiat cu firma care oferă servicii financiar-contabile şi de audit a fost realizat tocmai pentru a vă oferi cele mai proaspete informaţii despre mediul politico-legislativ financiar şi fiscal care în România este în permanentă schimbare.

Dintre serviciile de consultanţă financiară, încadrarea, prin opţiune, în altă categorie de impozitare este una dintre cele mai importante operaţiuni.

Contabilitatea şi gestiunea dosarelor financiar-fiscale ale firmei dvs. reprezintă operaţiuni neplacute şi anevoioase? În ajutorul dvs., vin consilierii noştri şi vă pot ajuta cu depunerea declaraţiilor şi formularelor la Administraţia Finanţelor Publice competentă . Cel mai important pas în această direcţie îl reprezintă împuternicirea unuia dintre consilierii noştri, care beneficiază de semnătură electronică şi poate depune astfel de declaraţii şi formulare online, fără a se deplasa la sediul instituţiei publice respective.

Relativ la majorarea capitalului social , societatea noastră de consultanţă a dus permanent o campanie asiduă ca toţi clienţii noştri să nu pornească activitatea ca având un capital social echivalent cu minimum prevăzut de lege (adică 200 lei în cazul SRL-urilor). La nivelul Uniunii Europene, România este statul în care taxele de înregistrare la autoritatea competentă a unei întreprinderi (de tipul SRL) şi capitalul social minim de pornire se află la cel mai mic nivel. Cu 250 euro (cum este cazul României), nu putem înfiinţa o societate comercială similară în prea multe state europene. În plus, la nivel legislativ, au existat mai multe iniţiative de majorare a capitalului social minim, atât pentru societăţile comerciale pe acţiuni, cât şi pt SRL-uri. De aceea, recomandăm clienţilor noştri să pornească de la un capital social minim de 1.000 lei (pt SRL-uri), respectiv 20.000 lei (pt S.A.-uri).

În anumite cazuri, societatea noastră de consultanţă vă poate oferi servicii de administrare a afacerii dvs. , adică a societăţii comerciale pe care o gestionaţi. În acest sens, consilierii noştri pot deveni reprezentanţi cu puteri depline în raporturile firmei dvs. cu următoarele instituţii publice: Oficiul Registrului Comerţului, Administraţia Finanţelor Publice de Sector, Primăria de Sector şi a celorlalte autorităţi ale administraţiei locale care au emis autorizaţii de funcţionare în vederea desfăşurării afacerii dvs. (de exemplu, Direcţia de Sănătate Publică). De asemenea, consilierii noştri vă vor putea reprezenta în raporturile firmei dvs. cu furnizorii (vechi şi noi), precum şi cu clienţii.

Pentru a ajuta clienţii care apelează la societatea noastră de consultanţă, consilierii noştri pot depune dosare diferite la autorităţile sau instituţiile publice (precum, Oficiul Registrului Comerţului, Administraţiile Finanţelor Publice, Primărie sau alte autorităţi).