Consultanță educațională pentru studenți - e-diaspora.ro

Consultanță educațională pentru studenți

Acest termen, de “consultanţă educaţională” nu există în limbajul tehnic juridic sau economic, şi nici în nomenclatorul C.O.R. (Clasificarea Ocupaţiilor din România) nu este prevăzută o funcţie de consilier educaţional, însă în fiecare zi se găsesc persoane care să ne îndrume către cea mai bună soluţie sau să facem cea mai bună alegere în anumite momente ale pregătirii noastre educaţionale.

Astfel, consilierii noştri vă pot ajuta în următoarele privinţe:

În România, studiile superioare universitare nu sunt obligatorii decât pentru anumite meserii ori profesii, în rest avantajul dobândirii unor astfel de studii poate avea impact asupra nivelului de salarizare sau numai pentru cultura dvs. generală. În ultimii 20 ani, înfiinţarea, autorizarea, acreditarea universităţilor particulare şi publicitatea agresivă promovată de conducerea acestor instituţii a adus multora dintre noi (proaspăt absolvenţi de liceu sau nu) posibilitatea urmării unor studii superioare în urma unui examen de admitere considerat “mai facil” decât cel organizat la facultăţile cu locuri subvenţionate de la universităţile aparţinând Statului Român.

Astfel, singurele profiluri care nu există în cadrul universităţilor particulare sunt cele politehnice, inginereşti şi arhitectura. În rest, universităţile particulare (şi ne referim aici în special la cele din municipiul Bucureşti) oferă absolvenţilor de liceu o paletă largă de profiluri şi specializări (de la drept la studii economice, ştiinţe administrative, ştiinţe politice, sociologie, psihologie, filosofie, istorie, jurnalism, ştiinţe ale comunicării până la medicină, informatică şi studii în limbi străine).

Mulţi dintre dvs. aţi realizat că persoanele care au o la bază studii superioare duc un trai mai decent, beneficiază de o salarizare superioară şi au multe alte avantaje faţă de cei care s-au oprit la studiile liceale. În acest context, nu dorim să facem o apologie a necesităţii studiilor superioare în România , ci vom încerca să punctăm numai câteva din avantajele urmării şi absolvirii studiilor superioare, fie la o universitate de stat, fie la o universitate particulară. Menţionăm însă că, în contextul ascensiunii universităţilor particulare, Ministerul Educaţiei a dispus crearea de locuri cu taxă la facultăţile din cadrul universităţilor aparţinând Statului Român, pe lângă numărul de locuri fără taxă, existent în fiecare an, care acum au intrat în limbajul obişnuit ca “locuri subvenţionate”. În plus, menţionăm că există facultăţi (cele recent înfiinţate) în cadrul universităţilor aparţinând Statului Român care sunt supuse procedurii de acreditare de către Ministerul Educaţiei.

De aceea, nu avem nici cea mai mică dorinţă de a discredita facultăţile din cadrul universităţilor aparţinând Statului Român în favoarea universităţilor particulare (dar nici invers), în primul rând, deoarece nu există universităţi particulare care să ofere studenţilor lor aceeaşi programă de învăţământ pe care o oferă o facultate de un profil identic sau asemănător din cadrul unei universităţi “de stat” şi, în al doilea rând, deoarece, la o ulterioară angajare, studiile superioare vor fi recunoscute şi echivalate în România sau în străinătate (în urma procedurii despre care ne vom referi mai jos şi o vom explica în secţiunea Informaţii Utile ) în aceeaşi măsură cu unica condiţie ca facultatea absolvită din cadrul universităţii particulare să fie acreditată (sau autorizată).

Pe de altă parte, dezvoltarea sistemului de studii superioare universitare a dus la crearea de locuri speciale (la majoritatea facultăţilor de stat sau particulare) pentru studenţi care nu au posibilitatea de a participa la cursuri şi seminarii în fiecare zi (“cursurile cu frecvenţă la zi”), aceştia putând opta pentru cursurile cu frecvenţă redusă (FR ; în week-end-uri), pentru cursurile fără frecvenţă (FF ; se susţin cursuri numai o dată pe semestru pentru fiecare materie de examen) sau pentru cursurile de învăţământ deschis la distanţă (IDD ; studenţii participă numai la examene, fiind pe parcursul întregului an asistaţi de un îndrumător în toate problemele pe care le întâmpină). De aceea, trebuie reţinut că aproape toate facultăţile (din cadrul universităţilor de stat sau particulare) oferă astfel de locuri speciale.

În acest sens, pentru cei care doresc să urmeze cursurile unei facultăţi, consilierii noştri vă pot ajuta în mai multe etape: consiliere prealabilă în vederea alegerii profilului şi specializării cele mai potrivite pentru fiecare, informare asupra modalităţii de admitere la facultatea (specializarea) aleasă, informare asupra modului de desfăşurare a celor 3-5 ani de studii (inclusiv modalităţile de examinare, colectivul profesoral, facilităţile oferite de facultate, bursele disponibile, manualele cele mai indicate etc.) şi consiliere la cerere pe parcursul anilor de studiu sau la momentul examenului de licenţă (programa de învăţământ, subiectele de examen cel mai des vizate, lucrarea de licenţă – mod de redactare şi susţinere). În plus, vă invităm să parcurgeţi Lista universităţilor şi facultăţilor din Bucureşti din cadrul secţiunii Informaţii Utile .

Pentru Vizarea şi echivalarea actelor de studii (în vederea recunoaşterii acestora în străinătate, fie că este vorba despre studii medii-liceale, universitare sau post-universitare), vă rugăm să parcurgeţi secţiunea Consultanţă pentru cetăţenii români din străinătate, respectiv sfaturile noastre privind Procedura de echivalare în străinătate a studiilor efectuate în România din cadrul secţiunii Consultanţă Online .

Obţinerea unor atestate – poate fi vorba ori de atestate de comptetenţă lingvistică (pentru orice limbă străină), de operare pe calculator sau pentru atingerea unui anumit grad profesional.

Dacă majoritatea dintre dvs. vă încadraţi numai la problemele de mai sus, nu trebuie să se uite că existe unele persoane care decid să-şi îmbogăţească pregătirea educaţională sau să-şi adauge noi aptitudini în CV. De aceea, studiile superioare încheiate prin examenul de licenţă dau dreptul, conform legislaţiei actuale şi în cazul în care sunt întrunite anumite condiţii, la urmarea unor cursuri de master (care durează între 3-4 semestre). În cazul în care urmaţi aceste cursuri în acelaşi timp cu o activitate profesională salarizată, consilierii noştri vă pot ajuta să economisiţi timp şi bani şi să nu fiţi obligat să solicitaţi deseori concedii de odihnă sau concedii fără plată angajatorului dvs. ori să pierdeţi dreptul de a participa la anumite examane ori să nu promovaţi anumite astfel de examene.

La fel se poate pune problema şi cu atestatele pe care le obţineţi în afara cursurilor obişnuite organizate de licee şi universităţi. În acest sens, avem în vedere în primul rând cele două categorii de atestate pe care un număr din ce în ce mai mare de angajatori îl solicită (cel de operare/utilizare a calculatorului şi cel de cunoaştere a unei limbi străine), apoi avem în vedere alte atestate eliberate de anumite instituţii ale Statului Român sau autorizate de Ministerul Educaţiei sau Ministerul Sănătăţii să organizeze cursuri, examene şi concursuri care se finalizează cu obţinerea de către cursant a unui atestat/certificat (cum ar fi cele de contabil autorizat, expert contabil, agent de turism, manager, agent vamal etc.).

O altă categorie aparte o reprezintă atestatele care sunt înmânate funcţionarilor publici în cadrul etapelor de formare profesională pe care aceştia au dreptul să le urmeze conform recentelor modificări legislative.

Achiziţionarea de manuale sau cursuri universitare (numai pentru specializările juridice, economice şi socio-umane, de la orice editură din Bucureşti sau din alt oraş-centru universitar).

În ultimii 20 ani, explozia de universităţi şi facultăţi particulare şi crearea de noi cadre universitare şi reprofilarea sau complexa utilizare a unor cadre universitare a dus la tipărirea unei multitudini de manuale, cursuri sau tratate universitare pentru o singură materie de examen. În acelaşi context, multe edituri s-au reprofilat pe producţia de astfel de manuale. Dintre aceste manuale, fiecare profesor universitar este liber să recomande achiziţionarea unui manual sau altul ca fiind obligatoriu (în principal, sunt recomandate manualele proprii ori cele ale foştilor maeştri ai proaspeţilor asistenţi/lectori universitari). În plus, unele cadre didactice recomandă achiziţionarea de cărţi pentru studiu suplimentar, considerând citirea şi învăţarea acestora ca avantaj la examenele din sesiune ori la examenul de licenţă. Există chiar facultăţi cu specializări la care nu există încă o piaţă a manualelor şi cursurilor universitare, fiind recomandate traduceri ale unor opere ale profesorilor din alte ţări (de obicei, S.U.A., Anglia, Franţa şi Italia), cum ar fi ştiinţele politice, ştiinţele comunicării sau sociologia.

Există cazuri în care unele manuale sau cursuri universitare sunt ori prea vechi, ori prea recente, ori au fost publicate în alt oraş decât cel în care locuiţi sau studiaţi, nu ezitaţi să apelaţi la noi pentru achiziţionarea acestora sau pentru solicitarea ca unul din consilierii noştri să vă recomande anumite manuale sau cursuri universitare ori culegeri de speţe (pentru drept) sau de studii de caz (pentru ştiinţele economice) .

Cea mai importanţă etapă în viaţa unui student, rămâne însă examenul de licenţă, unde nota obţinută în urma susţinerii lucrării de diplomă reprezintă (în majoritatea cazurilor) încununarea anilor de facultate absolviţi. De aceea, nu ezitaţi să ne cereţi ajutorul şi în astfel de momente.

În plus, vă invităm să vizitaţi în cadrul secţiunii Informaţii Utile , Lista editurilor din Bucureşti, care publică manuale, cursuri universitare şi alte cărţi pentru diferite profile universitare (ne-am limitat la specializările juridice, economice şi socio-umane, deoarece în aceste domenii consilierii noştri vă pot ajuta cu promptitudine şi profesionalism).

Consultanţă, redactare şi/sau elaborare a lucrărilor de diplomă (licenţă sau disertaţie). După cum am menţionat, unul din cele mai importante momente în viaţa unui student este absolvirea facultăţii. Dar, această absolvire nu ar avea nici o valoare dacă nu ar fi urmată şi de promovarea examenului de licenţă (exact ca în cazul bacalaureatului pentru studiile liceale), unde lucrarea de diplomă are, în urma aplicării „sistemului de învăţământ Bologna”, o pondere de 50{30d106a88d8a146b89a61da4accd36feff32ee710565bb8170d68f60c34ef660} sau de 100{30d106a88d8a146b89a61da4accd36feff32ee710565bb8170d68f60c34ef660}, restul reprezentând-o unul sau mai multe examene scrise.

Pe de altă parte, unii profesori universitari solicită,ca activităţi obligatorii de seminar sau ca modalităţi de creştere a notei la un anumit examen, elaborarea, redactarea şi prezentarea de referate pe anumite teme care dezvoltă anumite teme studiate la materia de examen. Aceleaşi situaţii se pot întâlni şi în cazul în care urmaţi anumite cursuri post-universitare .

În oricare dintre situaţiile de mai sus, consilierii noştri vă poate ajuta în una din modalităţile pe care ni le solicitaţi:

  • consultanţă în vederea clarificării etapelor necesare procesului de elaborare a proiectelor universitare şi post-universitare (lucrări de licenţă, lucrări de absolvire, referate)
  • consultanţă în vederea elaborării formei finale a proiectelor universitare şi post-universitare (respectarea condiţii de fond: care porneşte de la efectuarea unui plan al lucrării şi a unei bibliografii care se vor supune aprobării de către profesorul coordonator, respectiv respectarea condiţiilor de formă: aşezare în pagină, concepere sau rectificare grafice şi tabele, îmbogăţire a bibliografiei)
  • analize economico-financiare şi alte informaţii utile pentru studiul de caz (pentru facultăţile cu profil de ştiinţe economice, deoarece consilierii noştri ştiu cât de dificil poate fi pentru un student să obţină informaţii/documente interne de la o societate comercială din România, indiferent de profilul activităţii acesteia)
  • achiziţii de manuale, tratate sau cursuri universitare de profil (sau de xerocopii din acestea privind un anumit subiect de lucrare de diplomă sau de referat)
  • traduceri din manuale, tratate sau cursuri universitare străine, pentru conceperea de studii de drept comparat sau de alte texte de specialitate
  • tehnoredactare computerizata a proiectelor universitare (lucrări de licenţă/disertaţie, referate, studii de caz)
  • printarea proiectelor universitare şi post-universitare
  • legătorie de calitate, în funcţie de cerinţele facultăţii absolvite (cu arc sau în coperţi cartonate, acoperite cu materiale imitaţie piele de diferite culori, marmorate) – prin partenerii noştri